Εμπορικός Τομέας

Εμπορικός Τομέας

σύσταση εταιρειών σε διάφορες μορφές εταιρείας μετατροπές ,μετασχηματισμούς εταιρειών, εκκαθαρίσεις και κλείσιμο εταιρειών λογιστική παρακολούθηση των εταιρειών ασφαλιστική και φορολογική παρακολούθηση του γραφείου μισθοδοσία προσωπικού, ενημέρωση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα παροχή αποτελεσμάτων μετά σχετικών προβλέψεων στους εταίρους φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ ενημέρωση φορολογικών αλλαγών μελέτη για business plan, cash flow, δάνεια. Συμβουλευτικός ρόλος σε θέματα οργάνωσης γραφείου , αποτελεσματικότητας προσωπικού στρατηγική για θέματα είσπραξης από πελάτες και εύρεση λύση σε προβλήματα με τους προμηθευτές.